Sasco Mine
 1. Lexx
  +
  Lexx
 2. Jamie
  +
  Jamie
 3. Alexis
  +
  Alexis
 4. Sarah and Alexis
  +
  Sarah and Alexis
 5. Marissa
  +
  Marissa
 6. Alexis
  +
  Alexis
 7. Alexis and Courtney
  +
  Alexis and Courtney
 8. Marissa
  +
  Marissa